Nhà máy Sao Việt Bình Dương

Diện tích khu đất

Site area /規模

115.000 m2
Địa điểm

Location / 地點

…, Binh Duong Province

Khu Phố Bình Khánh, Phường Khánh Bình, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư

Investor / 投資者

CÔNG TY TNHH SAO VIỆT BÌNH DƯƠNG
Khởi công 2018
Tình trạng

Status / 狀況

Đang xây dựng

On Going / 建造中

Phạm vi công việc

Scope of work/ 工作範圍

Thiết kế và thi công

Design and Build / 設計及建造