Nhà máy Gỗ Kaiser II

Diện tích khu đất

Site area /規模

50.000 m2
Địa điểm

Location / 地點

Rach Bap Industrial Park, Ben Cat Ward, Binh Duong Province

Khu công nghiệp Rạch Bắp, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư

Investor / 投資者

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP GỖ KAISER 2 ( VIỆT NAM )
Khởi công 2015
Tình trạng

Status / 狀況

Đã xây dựng

Completed / 建造完成

Phạm vi công việc

Scope of work/ 工作範圍

Thiết kế và thi công

Design and Build / 設計及建造